SOS!!!

SOS!!!
SOS!!!
Скажите пожалуйста.
Наняли строителей, что бы сделать бетонированную отмостку вокруг дома.
Дом 1,5 этажа.
Строители не роют канаву для песчаной подушки, а просто ровняют землю под будущей отмосткой

на выровненый участок 2 метра от фундамента дома
Сыплют песок.
И как я поняла планируют на песок ставить опалубку и заливать бетоном.
Подскажите для чего нужна канава (углубление) для песчаной подушки?
Можно ли делать отмостку без этого углубления?
18:40
20:47
SOS — Википедия
SOS (СОС) — международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с использованием азбуки Морзе) связи. Сигнал представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов ( ... · ). Таким образом, эта девятизнаковая группа представляет собой отдельный символ азбуки Морзе. Такие символы, в случае изображения их в буквенном виде, записывают с чертой поверх букв: SOS.
20:26
SOS: расшифровка аббревиатуры на английском
Что такое сигнал бедствия? Почему его называют «SOS»? Расшифровка аббревиатуры на английском языке, история и примеры ее применения. ... Но есть одно слово, которое стало международным. Его понимают все, кто связан с морем. Это сигнал SOS. Расшифровка переводится по-разному, но на русском языке самым распространенным стало «спасите наши души». Роль изобретения радио в спасении людей.
20:17
Расшифровка, история сигнала SOS | ЧТО ОЗНАЧАЕТ
SOS — радиосигнал о помощи, терпящих бедствие на море. Состоит из сочетания трех точек, трёх тире и ещё трех точек азбуки Морзе. Мнение, будто SOS — аббревиатура английского словосочетания «Save Our Souls» («Спасите наши души») или «Save Our Ship» («Спасите наш корабль») — красивая легенда. На самом деле расшифровки нет, просто соединение точек, тире, точек — наиболее простая и отчетливая комбинация. История сигнала SOS.
20:14
Что означает слово SOS? И как оно переводится?
SOS (СОС) — международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с использованием азбуки Морзе) связи. Сигнал представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки» , передаваемую без пауз между буквами ( ... · ). Таким образом, SOS — отдельный символ азбуки Морзе, представленный в виде последовательности букв лишь для удобства запоминания. Такие символы записывают с чертой поверх букв: SOS.
19:49
SOS - YouTube
SOS TV-ն սատիրայի վրա հիմնված երգիծական հաղորդաշար է, որը նպատակ է հետապնդում ներկայացնել Հայաստանում առկա խնդիրները դրանք վերարտադրելով սատիրայի հիման վրա ձևավորված պատկերների, խոսքի կամ այլ արտահայտչամիջոցների օգտագործմամբ: SOS TV-ն տեղական, շահույթ չհետապնդող նախաձեռնություն է, որը գործում է նույն գաղափարներն ու արժեքները կրող անհատների կամավորության հիման վրա